– 01/06/2021 – Alternatief Ovonde – afbeelding © DMOW

De Ovonde is een ovaal verkeerscomplex dat zou kunnen aangelegd worden om de verkeersstromen vlot te laten verlopen bij de aanleg van de nieuwe sluis in Zeebrugge.

Nieuwe verbindingsweg langs site Stevin
De ‘ovonde’ (ovale rotonde) is een van de alternatieven voor de doorstroming van het verkeer ten westen van de sluis. In het aangepaste alternatief wordt bij die ovonde een nieuwe weg voorgesteld tussen de Kustlaan en de Baron de Maerelaan langs de site Stevin. “Met die aanpassing kan het doorgaand verkeer de Baron de Maerelaan makkelijker bereiken. Ook de transportzone aan Evendijk-West is daardoor beter toegankelijk”, vertelt Jan Goemaere, voorzitter van de taskforce van dit project. De verbinding met die transportzone kan nog op twee manieren worden aangelegd: via de ovonde of via een constructie ter hoogte van Zwankendamme. Bekijk op onderstaande kaart hoe de aanpassing eruit ziet.

“Meer informatie over de aanpassingen kan iedereen vanaf vandaag lezen in de tussennota. Die ligt tot en met 21 juni ter inzage voor alle geïnteresseerden. Wie opmerkingen heeft op wat er in de tussennota staat, kan die doorgeven aan het projectteam”, gaat Jan Goemaere verder.

https://www.mow.vlaanderen.be/nieuwesluiszeebrugge/

Hoe reageren op de tussennota?
De nota inkijken kan zowel online als offline.

De nota is beschikbaar op de websites:

Wie liever een papieren exemplaar leest, vindt de tussennota bij de gemeenteafdeling Zeebrugge.

Opmerkingen op het document kunnen worden bezorgd aan het projectteam via:

 • e-mail naar nieuwesluiszeebrugge@mow.vlaanderen.be;
 • de inspraakdoos bij de gemeenteafdeling Zeebrugge;
 • post naar het adres:
  Departement Mobiliteit en Openbare Werken – Maritieme Toegang
  Thonetlaan 102 bus 2
  2050 Antwerpen

Advies en opmerkingen worden verwerkt in geactualiseerde projectonderzoeksnota
Het projectteam bezorgt de tussennota ook aan adviesverlenende instanties, zoals de stad Brugge en het havenbedrijf MBZ. Alle opmerkingen en adviezen worden verzameld in een overwegingsdocument. De input die het projectteam verder meeneemt, voegen ze toe aan de geactualiseerde projectonderzoeksnota. Die documenten zijn later beschikbaar op www.nieuwesluiszeebrugge.be.

Infokrant en projectzuilen in juni
Er is nog geen keuze gemaakt over hoe het inrichtingsalternatief eruit zal zien. Daarover komt dit najaar meer duidelijkheid. Binnenkort volgt ook meer info over waar het project vandaag staat en over de status van de andere alternatieven. “In juni verspreidt het projectteam opnieuw een infokrant in de brievenbussen in Zeebrugge, Zwankendamme en Lissewege. Er staan dan ook weer projectzuilen in Zeebrugge. Daar zullen op bepaalde momenten enkele van onze experts aanwezig zijn om een extra woordje uitleg te geven bij de informatie”, aldus Jan Goemaere. Alle praktische informatie daarover verschijnt op de website.

Over het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge
Met het ‘complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge’ maakt de Vlaamse overheid de haven van Zeebrugge en haar omgeving klaar voor de toekomst. Het project bestaat uit drie pijlers:

 • een tweede toegang tot de achterhaven;
 • een nieuwe verbindingsweg Nx die de mobiliteit verbetert;
 • een verbeterde infrastructuur en voorzieningen die de leefbaarheid in Zeebrugge garanderen.

Het project heeft een grote impact op de omgeving. Daarom wordt er sterk ingezet op samenwerking, dialoog en actuele informatie