• Rapport van Cluster Energie Strategie Rotterdam-Moerdijk –
  • publicatie 15 september 2021 –
  • <lees hier> het volledige rapport –

De ambities van de Haven van Rotterdam die in vermeld rapport zijn gepubliceerd zijn uitgerekend in zeer nabije toekomst te realiseren en bewijzen dat men in Nederland koploper wil zijn in de transitie ‘van fossiel naar duurzaam’.

In een commentaar van de Port of Rotterdam, gepubliceerd op 11 oktober 2021, maakt men een samenvatting van wat er allemaal staat te plannen. Zes sleutel- en infrastructuurprojecten staan centraal in deze eerste CES Rotterdam-Moerdijk 2021:

  • een waterstof backbone
  • een pijpleiding richting Duitsland voor waterstof, CO2, LPG en propeen
  • een 2 gigawatt aansluiting op de (nog te bouwen) windparken op zee
  • een onderzeese opslag voor CO2
  • een warmtetransportleiding naar huishoudens rond Rotterdam
  • productieleiding voor de industrie van zwavelarme waterstof en afvoer van CO2

In een commentaar verschenen in Nieuwsblad Transport op 27 oktober 2021 betoogt men dat de energietransitie heel wat kan opleveren voor de regio maar ook dat vertragingen zeer desastreus zou kunnen zijn.  De regio is goed voor 385000 werkgelegenheden met een waarde van 45 miljard wat 6% zou betekenen van het Nederland binnenlands product.

Benieuwd wat Vlaanderen hier als antwoord op heeft! Temeer ook dat er geen enkele verwijzing is in het rapport naar Vlaanderen toe.

Misschien wordt het tijd dat de Havens Antwerpen-Zeebrugge in samenwerking met North Sea Port (Gent-Terneuzen-Vlissingen) hier met een duidelijk en gezamelijk voorstel komen. En waarom ook niet Duinkerke erbij betrekken dat in de toekomst met grote inland gabarits zal verbonden zijn met de Vlaamse havens.