– 20/12/2021 – meegedeeld door Flanders Investment & Trade –

Op 1 januari 2022 is één jaar Brexit een feit.
Toch staan er volgend jaar nog een aantal veranderingen in de steigers.
Hieronder vindt u een overzicht:

Vanaf 1 januari 2022

1. Gewijzigde Britse invoermodellen

De Britse douane hanteert  twee modellen om goederen te controleren aan de grens.

Enerzijds is er het ‘temporary storage’-model.
Daarbij kan de Britse douane uw goederen tot max. 90 dagen opslaan in een aparte ruimte.
Na aangifte vertrekken ze dan richting hun eindbestemming.
Op dit invoermodel hebben de nieuwe douaneregels geen impact.

Bij het nieuwe ‘pre-lodgement’-model ligt dat anders.
Daarbij is vanaf 1 januari een voorafgaande aanmelding van de goederen vereist.
Die ‘pre-notificatie’ moet in orde zijn vóór uw goederen uit de EU vertrekken.
Het Britse digitale platform GVMS (Goods Vehicle Movement Service) bundelt dan verschillende referentienummers in één overkoepelend nummer.
Het is cruciaal dat uw transporteur over dit nummer beschikt bij het oversteken van de Britse grens.
Informatie over GVMS vindt u op de website van de Britse overheid.
Hier vindt u welke Britse havens gebruik zullen maken van dit nieuwe systeem.

2. Voorafgaande kennisgeving voor dierlijke en plantaardige producten

Exporteert u producten van plantaardige of dierlijke oorsprong, dan moeten ze vanaf 1 januari vooraf aangemeld worden.
Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het importeren van de goederen in het VK dient zich te registreren en kan daarna de goederen aanmelden via IPAFFS.

3. Uitgestelde douaneaangiftes zijn niet meer mogelijk

In 2021 moest de invoerder aan de overkant van het Kanaal slechts enkele basisgegevens voorleggen aan de Britse douane.
De importeur kon de effectieve douaneaangifte onder bepaalde voorwaarden immers tot 6 maanden uitstellen.
Deze overgangsregeling loopt echter af: vanaf 1 januari 2022 is een volledig ingevulde Britse invoeraangifte verplicht.
Meer informatie vindt u op de website van de Britse overheid.

 

Tot 7 januari 2022: erkenning natuurlijk mineraal water

De overgangsperiode voor de automatische erkenning van Europees natuurlijk mineraal water in Groot-Brittannië loopt ten einde.
Wie nog mineraal water wil blijven verzenden, moet een aanvraag indienen tegen 7 januari 2022.
Meer informatie vindt u op de website van de Britse overheid.

Vanaf 1 juli 2022: exportcertificaten van het FAVV

Vanaf 1 juli 2022 dient u rekening te houden met zowel certificering als fysieke controles voor:

  • alle resterende gereglementeerde dierlijke bijproducten;
  • alle gereglementeerde planten en plantaardige producten;
  • alle vleesproducten;
  • alle resterende levensmiddelen met een hoog risico die niet van dierlijke oorsprong zijn.

Op 1 september 2022 gaan deze invoereisen in voor alle zuivelproducten.

Vanaf 1 november 2022 geldt dat ook voor alle resterende gereglementeerde producten van dierlijke oorsprong, met inbegrip van samengestelde producten en visproducten.

Meer informatie vindt u op de website van het FAVV of de website van de Britse overheid. Informatie over producten van dierlijke origine vindt u hier.
Via deze link komt u meer te weten over producten van plantaardige origine.

 

Vanaf 1 juli 2022: ‘safety and security declarations’

Voor elk product dat u binnenbrengt in het VK zijn ‘safety and security declarations’ nodig.
Op basis hiervan maken de Britse douaneautoriteiten een risicoanalyse van de goederen.
Meer informatie vindt u op de website van de Britse overheid.

 

Vanaf 1 oktober 2022: labels van voorverpakte voeding

Verhandelt u voorverpakte voeding in het VK, dan volstaat het vanaf 1 oktober 2022 niet meer om labels met enkel een EU-adres op uw producten te plaatsen.
Op de labels moet dan een naam en adres staan van een verantwoordelijke Britse firma: een Britse invoerder of een Brits filiaal van een Belgische onderneming.
Meer informatie vindt u op de website van de Britse overheid.

 

Vanaf 1 januari 2023: UKCA-markering

De Britse regering heeft de verplichting van de UKCA-markering met een jaar uitgesteld.
De oorspronkelijke datum waarop de nieuwe Britse UKCA-markering voor bepaalde producten verplicht werd, was 1 januari 2022.
Deze deadline wordt uitgesteld naar 1 januari 2023.
Dat wil zeggen dat exporteurs tot dan producten kunnen uitvoeren met de huidige, Europese CE-markering.
Bedrijven doen er wel goed aan om na te gaan wat de nieuwe verplichtingen voor de UKCA-markering zijn en al de nodige voorbereidingen te nemen.
Meer informatie vindt u op de website van de Britse overheid.

**************************************************************************************

Heeft u nog vragen?
Ontdek meer informatie op onze Brexit-website of neem contact met ons op via brexit@fitagency.be.
We helpen u graag verder.