• 21/10/2021 –
  • Advance Therapy Medicinal Products (ATMP).

Geneesmiddelen voor geavanceerde therapieën vergen gespecialiseerde logistiek 

In de farmaceutische sector is een gestroomlijnd logistiek proces van cruciaal belang. De circulaire logistiek van gepersonaliseerde zendingen met Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP), zoals celtherapie, gentherapie of producten op basis van weefselmanipulatie, is extra complex omwille van de specifieke eisen met betrekking tot temperatuur, betrouwbaarheid en traceerbaarheid. Met het project ATMP Logistics wil VIL in samenwerking met zeventien bedrijven een antwoord bieden op deze uitdagingen.

Distributie en transport van geneesmiddelen vereist extreme aandacht voor detail in elke fase van de logistieke keten om de kwaliteit van het product te allen tijde te garanderen. Vlaanderen beschikt over een omvangrijke farmaceutische sector met wereldfaam en ook in de logistiek is er uitgebreide kennis en ervaring aangaande het vervoer van geneesmiddelen.

Dat is echter nog niet het geval voor de Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP). Dit soort medicijnen vergt een gepersonaliseerde logistiek, waarbij real time monitoring van temperatuur, locatie en beveiliging cruciaal zijn.

Vlaanderen op de kaart zetten als trekker in ATMP logistiek

Voor deelnemend bedrijf Novartis Pharma, die een voortrekkersrol speelt op het gebied van ATMP’s, kwam dit VILproject als geroepen. “Onze innovatieve geneesmiddelen, zoals celen gentherapieën, hebben nood aan een volledig nieuwe en innoverende logistiek. Het is belangrijk dat Belgische bedrijven de opportuniteit grijpen om zich snel aan te passen en zo een leidersrol op te nemen in het Europese landschap. Dit kunnen wij alleen maar door een sterke samenwerking tussen verschillende partijen. Met dit VILproject hopen wij met de verschillende deelnemers om Vlaanderen op de kaart te zetten als een trekker in de ATMPwereld”, aldus Michel Geelhand, Head Public & Institutional Affairs bij Novartis Pharma.

VIL zal een economisch haalbaar en schaalbaar logistiek model uitwerken voor zowel de distributie op korte afstand als de luchtvracht. Op basis daarvan zal een risico analyse worden uitgevoerd voor de gehele keten, adviezen worden geformuleerd voor verpakking, koelsystemen, standaarden en ICT tools en een handleiding worden opgesteld met nuttige informatie en tips voor bedrijven.

Projectdeelnemers: Air Liquide Healthcare, Anicells, Brussels Airport, BlueCrux, Cargo Velo, Etheclo, Etherna, Exobiologics, Fat-Stem, Livlina, Marken (a UPS Company), Movianto, Novartis Pharma, Post NL, Topa Packaging, Urbike en UZA.

Dit project start onder voorbehoud van formele goedkeuring door het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).


VIL
VIL is het innovatieplatform voor de logistieke sector en sinds 1 januari 2017 erkend als Speerpuntcluster Logistiek. VIL helpt Vlaamse bedrijven om innovatieve logistieke projecten te realiseren en zo hun competitiviteit te verhogen en ontvangt hiervoor subsidies van de Vlaamse overheid. Als ledenorganisatie brengt VIL bedrijven en organisaties uit diverse sectoren bij elkaar, zowel verladers als logistieke dienstverleners maar ook kennisinstellingen, overheidsinstanties en bedrijven vanuit de IT, engineering, interim, bouw en real estate wereld.

Meer informatie over VIL: www.vil.be