– foto Middensluis, Kapitein Rooiboskanaal en in de verte de bouw van de Nieuwe Sluis – © VNSC dd 19/08/2021 – 

Afsluiting Middensluis en Kapitein Rooiboskanaal in Terneuzen

Op 1 oktober 2021 wordt de Middensluis in Terneuzen buiten gebruik genomen. Aannemer Sassevaart gaat de sluis slopen om ruimte te maken voor de invaart voor de in aanbouw zijnde Nieuwe Sluis en de dienstenhaven. Doordat er geen gebruik meer wordt gemaakt van de Middensluis verliest het tijdelijke omleidingskanaal, het Kapitein Rooiboskanaal, zijn functie. Een laatste doorvaart markeert het einde van beide objecten en hun functies.

Het sluizencomplex in Terneuzen heeft drie sluizen, waarvan de Middensluis de oudste is. De Middensluis maakt plaats voor de Nieuwe Sluis. Het wegverkeer blijft doorgang vinden over de noordbrug van de Middensluis. Wegsignalering geeft ter plekke de rijroute aan.

Sloop Middensluis

De Middensluis bestaat uit 60.000 m³ metselwerk, beton en hout. Daarnaast moeten we bijna 7.000 houten palen verwijderen, vier brugdelen, vier puntdeuren en twee roldeuren. De wanden en de bodem worden ‘nat’ gesloopt. Dat betekent dat er tijdens de sloop nog water in de sluis staat, zodat ook de spuifunctie van overtollig kanaalwater naar de Westerschelde kan blijven plaatsvinden. De brug en deuren aan de zuidkant worden ‘droog’ gedemonteerd en via de weg afgevoerd. Het tijdelijke omleidingskanaal wordt door de aannemer gebruikt als werkterrein voor de afvoer van sloopmateriaal per schip.

Historie

De Middensluis kent een lange historie. Sinds 1890 werd er al gesproken over uitbreidingsplannen voor een nieuwe sluis bij Terneuzen. In 1895 kwam, na lang onderhandelen, een nieuwe Belgisch-Nederlandse afspraak tot stand voor de bouw van deze sluis. In 1902 is pas begonnen met de bouw. Op 1 oktober 1908 was de Zeesluis (zoals hij toen heette) open voor de scheepvaart. Op 15 februari 1910 was de officiële opening door toenmalig koningin Wilhelmina. In de 113 jaar dat de Middensluis in gebruik was, maakten veel schepen er gebruik van. De sluis heeft flink wat verbouwingen achter de rug gehad door de tijd heen. 

Kapitein Rooiboskanaal

Het tijdelijke doorvaartkanaal werd op 6 mei 2019 geopend en is gebruikt als omleidingskanaal, zodat de scheepvaart bijna tweeëneenhalf jaar langer gebruik kon maken van de Middensluis tijdens de bouwwerkzaamheden van de Nieuwe Sluis. Na een publieksprijsvraag is de naam “Kapitein Rooiboskanaal” gekozen, naar de bezongen mythische zeeheld door de lokale band De Lamaketta’s.

deze vaarkaart (dd 21/09/2021) blijft nog geldig tot 30 september 2021

Scheepvaartborden Buitenhaven West

De scheepvaartborden aan de Buitenhaven West worden in een nieuw jasje gestoken. Dat doen we zodat de borden op de juiste hoogte komen te staan. Ook voorzien we de scheepvaartborden van nieuwe verlichting.
De huidige tijdelijke frames worden ontmanteld. Ronde deze tijd (24/09/2021) staan de nieuwe frames met de scheepvaartborden terug op hun plaats. Volgende week plaatsen we de nieuwe definitieve verlichting. De scheepvaartborden zijn daardoor een paar dagen onverlicht.