Associated British Ports (ABP) ontving onlangs talrijke rapporten over gevaarlijke situaties met betrekking bij het aan boord gaan van loodsen en waar de loodsladders van verschillende schepen niet voldeden aan de normen zoals vastgelegd in SOLAS ch. V reg.23. Bij dit bericht vindt u ‘Notice to Mariners no 68 of 2021’ waarin wordt uitgelegd hoe u hieraan kan  voldoen, in feite focuspunten die vaak fout lijken te gaan. Vaartuigen met een niet-conforme loodsladders worden door hun loodsen afgewezen totdat ze zijn gerectificeerd. ABP zal loodsen die weigeren een niet-conforme pta te gebruiken volledig ondersteunen.

https://www.southamptonvts.co.uk/Admin/content/files/NTMs/2021/2021%20No_68%20Port%20of%20Southampton%20-%20Non-Compliant%20pilot%20ladders.pdf

foto: Belgische loodsboten © Georges Janssens