• 21 DECEMBER 2021 –

De Koninklijke Vereniging der Waterklerken van Antwerpen bestaat honderd jaar.

In feite bestaan ze al veel langer maar in 1921 gingen ze van start als voortzetting van vroegere vriendenkringen ‘Luctor et Emergo’ en ‘Neptunus’.  Van dan af werd het een beroepsvereniging waarbij zij hun belangen bij diverse autoriteiten konden verdedigen.  Een echte erkenning zou eerst komen in 1949.

‘Een waterklerk coördineert en organiseert voor zeeschepen het binnenkomen en verlaten van de haven zodat wachttijden en onregelmatigheden vermeden of beperkt kunnen worden. Hij levert de nodige documenten tijdig af bij de bevoegde instanties en  contacteert de havendiensten. Daarnaast gaat de waterklerk aan boord van het schip om praktische zaken af te spreken en diensten te leveren voor het schip en haar bemanning. Het beroep waterklerk is hoofdzakelijk terug te vinden binnen de scheepsagenturen. Uitzondering hierop zijn bedrijven die zich gespecialiseerd hebben in de waterklerkerij en als waterklerk optreden voor scheepsagenturen die zelf geen waterklerk in huis hebben.’ (bron SERV).

De Antwerpse vereniging die nu haar eeuwfeest viert zal het feest echter moeten plannen in de toekomst omdat het nu in deze moeilijke pandemieke omstandigheden niet opportuun is om grootse festiviteiten op touw te zetten.

De vereniging telt momenteel zowat 100 leden en nog meer ereleden en stelt zich tot doel een band te smeden tussen alle generaties door kennis en kunde van het beroep uit te wisselen onder collega’s.  De ledenbijeenkomsten gaan meestal door in een maritiem kader.

In een 176 bladzijden tellende boek ‘Die van den Basseng’ (ISBN 9789057200250) wordt op anekdotische wijze het beroep waterklerk uit de doeken gedaan.  Van dezelfde auteur (George van Cauwenbergh) verscheen in 1992 met de steun van de vereniging een opvolgend boek ‘Schakel tussen Schip en Wal’ (ISBN 9789034105998).  Beide boeken zijn bijna niet of nog sporadisch te verkrijgen.

Op internationaal vlak worden goede relaties onderhouden met de Waterklerken Vereniging van Rotterdam. In de toekomst zullen de contacten nog uitgebreid worden naar andere Europese havens.

Proficiat eeuweling!

Deurganckdok Antwerpen © Georges Janssens