– 10 DECEMBER 2021 –

​De Assemblee van de Internationale Maritieme Organisatie heeft de leden van haar Raad gekozen voor de periode 2022-2023.

De Vergadering van de Internationale Maritieme Organisatie heeft de leden van haar Raad gekozen voor 2022-2023.

De Raad is het uitvoerend orgaan van de IMO en is ondermeer verantwoordelijk voor het toezicht op de werkzaamheden van de Organisatie. Tussen de zittingen van de Assemblee vervult de Raad de functies van de Assemblee, met uitzondering van het doen van aanbevelingen aan regeringen inzake maritieme veiligheid en voorkoming van verontreiniging.

De Assemblee van de Internationale Maritieme Organisatie heeft de volgende staten gekozen als leden van haar Raad voor de periode 2022-2023, waaronder België in Categorie C en Nederland in Categorie B

Categorie (a): 10 staten met het grootste belang bij het verlenen van internationale scheepvaartdiensten (in alfabetische volgorde vermeld):
China, Griekenland, Italië, Japan, Noorwegen, Panama, de Republiek Korea, de Russische Federatie, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten

Categorie (b): 10 staten met het grootste belang in de internationale handel over zee:
Australië, Brazilië, Canada, Frankrijk, Duitsland, India, Nederland, Spanje, Zweden en de Verenigde Arabische Emiraten

Categorie (c): 20 staten die niet zijn gekozen onder (a) of (b) hierboven, die speciale belangen hebben bij het zeevervoer of de scheepvaart en waarvan de verkiezing tot de De Raad zal zorgen voor de vertegenwoordiging van alle belangrijke geografische gebieden van de wereld:
Bahama’s, België, Chili, Cyprus, Denemarken, Egypte, Indonesië, Jamaica, Kenia, Maleisië, Malta, Mexico, Marokko, de Filippijnen, Qatar, Saoedi-Arabië, Singapore, Thailand, Turkije en Vanuatu.

De IMO-Raad

De nieuw gekozen Raad komt, na afloop van de 32e Vergadering, bijeen voor haar 126e zitting (op 15 december) en kiest zijn voorzitter en vicevoorzitter voor het volgende biënnium.

IMO-vergadering

De 32e vergadering van de IMO komt van 6-15 december 2021 in Londen bijeen op het IMO-hoofdkwartier. Alle 175 lidstaten en drie geassocieerde leden hebben het recht de vergadering bij te wonen, het hoogste bestuursorgaan van de IMO. De intergouvernementele organisaties waarmee samenwerkingsovereenkomsten zijn gesloten en internationale niet-gouvernementele organisaties met een raadgevende status bij de IMO worden eveneens uitgenodigd om aanwezig te zijn.

De Algemene Vergadering komt normaal gesproken eens in de twee jaar in gewone zitting bijeen. Het is verantwoordelijk voor het goedkeuren van het werkprogramma, het stemmen over de begroting en het bepalen van de financiële regelingen van de Organisatie. Het kiest ook de 40-ledenraad van de organisatie.

Foto’s van de verkiezing <hier> te bekijken.
Foto boven © Georges Janssens

Stuurloos containerschip bij Ossenisse – foto © Georges Janssens