– RAPPORT 2020 –

Logistics in Wallonia présente son rapport d’activités 2020 ainsi qu’une étude sur la traçabilité

Logistics in Wallonia presenteert zijn activiteitenverslag voor 2020 en een studie over traceerbaarheid

Het jaar 2020 zal voor altijd herinnerd worden om de redenen die we kennen; zoals alle organisaties heeft Logistics in Wallonië zich aangepast aan de situatie en presenteert een rapport voor 2020 met uitstekende resultaten.

Laten we ons eerst concentreren op de cijfers met betrekking tot het jaar 2020. Voor dit jaar kunnen we vastleggen:
– De etikettering van 4 nieuwe innovatieprojecten;
– Het indienen en verwerken van 24 intentieverklaringen;
– Het realiseren van 50 supply chain 360° diagnostiek;
– De inschrijving van 14 nieuwe bedrijven in het Lean & Green programma;
– Nog steeds voor Lean & Green behaalden 8 bedrijven het label, 3 bedrijven behaalden de 1st Star en 1 bedrijf behaalde de 2nd Star;
– 18 inschrijvingen in het programma MultiModalWallonia;
– De oprichting van 9 nieuwe bedrijven onder leiding van de EU-China Logistics Incubator.

Naast de cijfers heeft Logistics in Wallonië ook andere belangrijke bijdragen geleverd. Bernard Piette: “De Pool wordt nu duidelijk erkend als een geloofwaardige speler met onbetwiste expertise. De Waalse regering heeft met name het onderdeel “goederen” van de regionale mobiliteitsstrategie en de strategie “Circulair Wallonië” aangenomen. In deze twee processen werd de Pool geraadpleegd en essentiële bijdragen geleverd om deze documenten beter te koppelen aan de realiteit op het terrein en de realiteit van spelers op het gebied van transport, logistiek en mobiliteit”.

Een ander werkgebied is dat van kortsluitingen; in samenwerking met Sowalfin is Logistics in Wallonië gestart met de ondersteuning van de logistieke optimalisatie van spelers in de korte bevoorradingsketen: dit komt met name tot uiting door het uitvoeren van 360°-diagnostiek, het opzetten van specifieke opleidingen en ” een bijdrage aan een haalbaarheidsstudie voor de oprichting van speciale logistieke hubs.

Daarnaast was Logistics in Wallonië, net als de andere Waalse polen, gedurende het jaar 2020 betrokken bij de inzameling van projecten voor het Waals Herstelplan dat op 3 juni 2021 door de Waalse regering werd voorgesteld.

De komende jaren beloven vol uitdagingen. Het is niet verwonderlijk dat, net als de Europese Green Deal, de decarbonisatie van onze economie centraal staat in alle zorgen, maar ook de ontwikkeling van nieuwe energiebronnen of de verplaatsing van activiteiten die als essentieel en als eerste noodzakelijk worden beschouwd. Mobiliteit in de breedste zin van het woord staat ook in het middelpunt van de belangstelling en zal aanzienlijke investeringen opleveren in onze transportinfrastructuur maar ook in de ontwikkeling van alternatieve energiesectoren.

Sinds enkele maanden is Logistics in Wallonië begonnen met het herontwerpen van zijn economisch model om de doelstelling om bedrijven te activeren in veelbelovende projecten, bronnen van transformatie en een groter concurrentievermogen, centraal te stellen in onze actie.

Lees het volledig rapport: <klik hier>

Studie over traceerbaarheidsoplossingen toepasbaar in transport en logistiek

In haar streven om haar leden informatie met toegevoegde waarde te bieden, stelt Logistics in Wallonië ook haar eerste studie voor over traceerbaarheidsoplossingen toepasbaar in transport en logistiek.

Deze studie is opgebouwd uit vier delen:
– Het eerste deel van de studie omvat een vergelijking van de verschillende technologieën, een korte beschrijving ervan en de identificatie van toepassingen;
– Het tweede deel van de studie behandelt verschillende toepassingen die worden gemotiveerd door bedrijfsbehoeften. Dit deel wordt ingeleid door in te gaan op het besluitvormingsproces, de beperkingen en voorschriften die de implementatie van traceerbaarheidsoplossingen rechtvaardigen;
– Het derde deel belicht uit de studie bepaalde trends en innovatiemarges;
– Het vierde deel behandelt enerzijds de kwalitatieve individuele interviews en anderzijds de kwalitatieve online enquête.

Met deze tool maakt LiW een stand van zaken en stelt haar leden zo in staat om te leren over de beschikbare technologieën, maar ook over de meest voorkomende toepassingsgevallen.

Om het volledige document te downloaden, <klik hier>