• 06/12/2021 – foto’s © DMOW
  • Indrukwekkende werken 

– Gerenoveerde sluisdeur terug in sluis geplaatst –

Vandaag werd in de haven van Zeebrugge een sluisdeur van de Pierre Vandammesluis op indrukwekkende manier vanuit de achterhaven terug naar de sluis gebracht. De deur (ruim 2000 ton, 60 m lang, 24 m hoog en 11 m breed) werd na een renovatie van anderhalf jaar via een hijsbok richting het sluiscomplex getransporteerd en vervolgens in de deurkamer geplaatst. De operatie maakt deel uit van de belangrijke renovatiewerken aan de Pierre Vandammesluis, de cruciale toegang tot de achterhaven van Zeebrugge.

De hele operatie nam 14 uur in beslag en vroeg een wekenlange voorbereiding.

Minutieuze voorbereiding
Het terugbrengen van de sluisdeur vanuit de achterhaven naar de deurkamer is een grootscheepse en complexe operatie waarbij ongeveer 50 mensen zijn betrokken. De hele liftingsoperatie werd wekenlang minutieus voorbereid en neemt naar schatting 13 tot 14 uur in beslag. Er moet ook rekening gehouden worden met het weer. Bij te geringe zichtbaarheid of een te sterke wind kan de operatie niet doorgaan. Voor het transport vanuit de achterhaven werd gebruik gemaakt van de hijsbok ‘Rambiz’: een drijvende bok die een gewicht van 3.300 ton kan tillen.

Het terugplaatsen in de duerkamer is precisiewerk gezien de beperkte manuvreeerruimte.

Grondige onderhoudswerken in de achterhaven
Deze sluisdeur werd het voorbije anderhalf jaar aan de ICO-terminal in de achterhaven grondig gerenoveerd. Oesters en slib werden eerst verwijderd. De aannemer verving daarna meerdere mechanische onderdelen en installeerde nieuwe technieken zoals een compressor en airlift en 6 agitatieschroeven. Daarnaast zijn er meerdere aanpassingen aan de staalstructuur gedaan, zoals de plaatsing van vier extra vlinderkleppen. Tot slot werd de deur opnieuw geschilderd om ze te beschermen tegen corrosie. Vermits er werd gewerkt op het terrein van een autoterminal vol nieuwe auto’s werd er alles aan gedaan om de hinder voor de uitbater zo klein mogelijk te houden. Tijdens het stralen en schilderen werd de deur bijvoorbeeld volledig in folie ingepakt om te vermijden dat er straalgrit zou ontsnappen en dit eventueel schade aan de geparkeerde wagens kon veroorzaken.

De sluisdeur weegt ruim 2000 ton en is 60 m lang, 24 m hoog en 11 m breed.

Renovatie van 120 miljoen euro
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters benadrukt graag het belang van deze werken: “De haven van Zeebrugge is een belangrijk maritiem kruispunt en economische motor voor Vlaanderen. De Vandammesluis is vandaag de enige toegang tot de Zeebrugse achterhaven. Het is de taak van de Vlaamse overheid om de toegankelijkheid van de haven te verzekeren. Vanuit Vlaanderen maken we voor de renovatie van deze deur ruim 24 miljoen euro vrij. In totaal investeren we 120 miljoen euro voor de totale renovatie van de sluis.”

Sinds 2010 gebeuren er continu structurele renovatiewerken aan de Pierre Vandammesluis. Het is de tweede keer dat deze operatie in Zeebrugge plaatsvindt. De meeste zeewaartse sluisdeur werd in 2018 al losgekoppeld, in de achterhaven gerenoveerd en vervolgens in 2019 teruggeplaatst. De meest landwaartse deur werd in mei vorig jaar uit het water getild en is vandaag dus teruggebracht. De komende jaren wordt nog zeker één binnendeur met zijn looprails aangepakt. Deze deur zal tijdens de renovatie in de deurkamer blijven en dus niet losgekoppeld worden.

Het laten zakken van de deur in de sluiskamer: een precisiewerk.

Samenwerking tussen overheid en privé
Deze werken gebeuren in opdracht van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken dat ook bouwheer is. Binnen de Tijdelijke Maatschap Jan De Nul – Soetaert – Almex – Demako heeft Jan De Nul Group de leiding in de renovatiewerken. Daarnaast zijn ook  meerdere afdelingen van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, de Vlaamse Waterweg, het havenbedrijf Zeebrugge (MBZ) en diverse externe partijen betrokken zoals het studiebureau SBE en SECO.

zie ook: https://inshore.yachtweb.be/?p=11661 over het wegbrengen van de sluis in mei 2020.

*********************************************************************************

Over het Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Als Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid doen we Vlaanderen bewegen: langs de weg, over het water en door de lucht. Onze experten in beweging zetten zich elke dag in voor een veilige, slimme en duurzame mobiliteit én voor de hedendaagse wegen- en (lucht)haveninfrastructuur. We werken zowel beleidsmatig als in uitvoering mee aan verschillende projecten, in Vlaanderen en ver daarbuiten. Om die brede waaier aan uitdagingen tot een goed einde te brengen, kunnen we rekenen op onze experten met diverse profielen. Samen hebben we één doel: met onze inzet, teamwork en vakmanschap bijdragen tot een betere samenleving. Wij zijn #experteninbeweging.

Over de Tijdelijke Maatschap Jan De Nul – Soetaert – Almex – Demako

Jan De Nul Group

Design Build Connect. Jan De Nul Group geeft vorm aan water en land. We maken het opwekken van offshore energie mogelijk en we houden waterwegen op diepte. We bouwen nieuwe havens en creëren extra land. We realiseren complexe infrastructuurwerken en zetten elk type gebouw. Elke vorm van verontreiniging pakken we aan. Dankzij de vruchtbare wisselwerking binnen ons bedrijf kunnen we totaaloplossingen aanbieden waarbij we één, meerdere of zelfs alle activiteiten combineren.

Soetaert-Soiltech
Soetaert-Soiltech is expert in beschoeiings- en funderingstechnieken met jarenlange ervaring in grondverbeteringstechnieken zoals paal- en putfunderingen, al dan niet gecementeerde grindkernen, smalle bentonietwanden, waterremmende wanden; alsook in beschoeiingstechnieken zoals Berliner-, dam of palenwanden, en in de bouw van grote water- en grondkeringen van op land of vanaf pontons op het water. Soetaert-Soiltech beschikt over het nodige materieel en de knowhow om uw project op een solide basis tot een goed einde te brengen.

Almex metaal

Almex metaal is als staalconstructeur gespecialiseerd in burgerlijke bouwkunde. Wij bouwen de metaalconstructies voor spoorweginfrastructuur, bruggen en wegen, sluizen, mobiele waterkeringen, … Door een duurzame groei aan te houden hebben we ons in de markt gepositioneerd en kunnen we actief meewerken aan de meest spraakmakende en uitdagende projecten. Onze geïntegreerde projectaanpak maakt ons tot de geschikte, betrouwbare partner in projecten waarbij specifieke kwaliteitseisen gesteld worden, flexibiliteit en deadlines uitermate belangrijk zijn.

Demako NV
Your mechanical solutions provider.
Demako is reeds meer dan 30 jaar gespecialiseerd in werktuigbouwkundige toepassingen. Wij bieden elektromechanische oplossingen en staalwerken aan voor zowel infrastructuurprojecten, zoals beweegbare bruggen en sluizen, als voor industriële applicaties, bijvoorbeeld teststanden en hijstoepassingen. Unieke installaties worden volledig in eigen beheer ontwikkeld, geproduceerd en samengesteld op maat van de klant. Afhankelijk van de opdracht kan de engineering-, productie- of assemblage capaciteit gecombineerd of afzonderlijk benut worden. Samen met zijn klanten zoekt Demako de beste oplossing binnen de gestelde eisen zonder in te boeten op duurzaamheid of kwaliteit.

 

De hijsbok Rambiz bracht in alle vroegte de sluisdeur terug naar de sluis. De sluisdeur werd het voorbije anderhalf jaar aan de ICO-terminal in de achterhaven grondig gerenoveerd. zie ook https://inshore.yachtweb.be/?p=11661