– 03/03/2021 – © VIL –

Het aantal ongevallen in logistieke werkomgevingen blijft zeer hoog. De dalende trend die in andere sectoren merkbaar is, zoals in de bouwsector, blijft in de logistiek uit. VIL wil hier verandering in brengen door in het project Safe Warehouse nieuwe technologische oplossingen aan te reiken die een antwoord bieden op de meest voorkomende veiligheidsrisico’s. Al negen bedrijven nemen deel aan dit project.

De snelheid op logistieke sites en de vele fysieke handelingen, in combinatie met het hanteren van allerlei apparatuur, zijn een uitdaging om een veilige werkomgeving te creëren. Arbeidsongevallen en werkverlet komen binnen een logistieke organisatie vaak voor. Uit de laatste cijfers van Fedris blijkt dat er jaarlijks bijna 5000 ongevallen gebeuren, waarvan meer dan 500 met blijvende arbeidsongeschiktheid.

Technologie inzetten voor meer veiligheid

VIL zal dieper ingaan op de frequentie, aard, activiteit en mogelijke oorzaken van arbeidsongevallen. Vervolgens zal onderzocht worden welke technologieën de veiligheid kunnen verhogen, zoals RTLS-sensoren, bluetooth-oplossingen, camerasystemen, etc.

Meerdere praktijktesten bij de deelnemende bedrijven zullen aantonen of de technologische toepassingen voor een daling in het aantal ongevallen en het aantal dagen werkverlet zorgen.

Risico’s zichtbaar maken

Door de veiligheid in de sector te verbeteren zal zowel de individuele organisatie als de sector een beter imago krijgen bij potentiële arbeidskrachten.

Dominick Huybrechts, SHE Manager Safety, Health and Environment bij Molenbergnatie: “In onze hedendaagse samenleving kunnen we niet meer naast digitalisering en nieuwe technologieën kijken. Echter bereiken we ze niet altijd meteen op de werkvloer, omwille van diverse redenen (budgetten, infrastructurele aanpassingen, operationele conflicten,…). Bij Molenbergnatie zijn we ervan overtuigd dat technologie een positieve bijdrage kan leveren aan onze veiligheidscultuur. Het kan ons namelijk helpen om risico’s zichtbaarder te maken en ons tegen gevaren te beschermen. Wij kijken er dan ook naar uit om samen de mogelijkheden te ontdekken en waar mogelijk toe te passen zodat onze veiligheidsstatistieken positief beïnvloed worden.”

Projectdeelnemers: Atlas Copco Airpower, Delhaize Belgium, Gheys Logistics (BLC), H.Essers, Eutraco, Logflow, Lopos, Mainfreight Logistics Services Belgium en Molenbergnatie.
Geïnteresseerde bedrijven kunnen nog altijd instappen.

Dit project wordt gesteund door VLAIO, het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

VIL
VIL is het innovatieplatform voor de logistieke sector en sinds 1 januari 2017 erkend als Speerpuncluster Logistiek.
Vil helpt Vlaamse bedrijven om innovatieve logistieke projecten te realiseren en zo hun competiviteit te verhogen en ontvangt hiervoor subsidies van de Vlaamse overherheid.
Als ledenorganisatie brengt VIL bedrijven en organisaties uit diverse sectoren samen, zowel verladers als logistieke dienstverleners en kennis- en overheidsinstellingen en bedrijven vanuit de IT-, enginering-, interim- bouw en real estate wereld.
Meer informatie op www.vil.be

© VIL
VIL – Koninklijkelaan 76, B-2600 Berchem
03/229.05.00 – info@vil.be – www.vil.be