– VIL – 01/03/2021 –

SOFTWARE-ROBOTS NEMEN ADMINISTRATIEVE ROUTINETAKEN BIJ KMO’s OVER.

Het gebruik van databots, een toepassing van Robotic Process Automation (RPA), heeft het potentieel om automatisering snel en goedkoop toe te passen. VIL wil met het project ‘RPA Databots’ het automatiseren van administratieve processen laagdrempelig maken voor logistieke kmo’s. Al acht bedrijven werken mee aan dit project.

Zelfs met uitstekende logistieke IT-systemen blijft het een uitdaging om data van leveranciers, logistieke dienstverleners, klanten en interne afdelingen naadloos in elkaar te laten overlopen en te verwerken. Er is nood aan een laagdrempelig en relatief goedkoop systeem om in een korte tijdspanne tot een voldoende graad van automatisatie in deze administratieve processen te komen. In ‘DataBots’, een toepassing van Robotic Process Automation (RPA) schuilt een snelle en goedkope oplossing, zeker voor KMO’s. Deze toepassing is reeds bij grotere bedrijven gekend, maar zeker in de logistieke wereld nog maar zelden ingezet.

Digitale workforce neemt routinewerk over

Het gebruik van RPA biedt de mogelijkheid om een innovatieve digitalisatie door te voeren zonder aanpassing van de al aanwezige ICT-systemen. De software robot wordt een soort virtuele twin van de administratieve medewerker, die de dagdagelijkse dataverwerking aanleert per proces en daarna zelfstandig -indien nodig 24/7- hetzelfde repetitieve werk doet. De software robots nemen dus het routinematig verwerken van data en documenten uit handen, zodat administratieve medewerkers zich kunnen richten op de complexe taken en contacten met eigen personeel, leveranciers en klanten.

VIL zal, na een vergelijkende studie van de beschikbare RPA-softwarepakketten, verschillend Proof of Concepts opzetten om de technologie in de praktijk te testen.

Snellere en accuratere informatiestroom

KMO Handico Trucking zal snel de toegevoegde waarde van dit project. “Automatisering van ons processen helpt onze visie en missie krecht bij te zetten.  De klant staat centraal in ons business model, wij willen hem daarom zoveel mogelijk ontzorgen. Automatisering van bepaalde repetitieve taken door he tgebruik van databots kan de informatiedoorstroom van en naar onze klanten versnellen en accurater maken’, aldus Gino Withofs, directeur bij Handico Trucking.

Projectdeelnemers

Colruyt Group, Embassy Freight Services Europe, Group Van Loon, Handico Trucking, Hospital Logistics, Mazda Motor Logistics Europe, Snel Logistic Solutions en Van Moer Logistics.

 

Geïnteresseerde kmo-bedrijven kunnnen nog altijd instappen.

Met de steun van VLAIO, het Agentschap innoveren en Ondernemen.

VIL
VIL is het innovatieplatform voor de logistieke sector en sinds 1 januari 2017 erkend als Speerpuncluster Logistiek.
Vil helpt Vlaamse bedrijven om innovatieve logistieke projecten te realiseren en zo hun competiviteit te verhogen en ontvangt hiervoor subsidies van de Vlaamse overherheid.
Als ledenorganisatie brengt VIL bedrijven en organisaties uit diverse sectoren samen, zowel verladers als logistieke dienstverleners en kennis- en overheidsinstellingen en bedrijven vanuit de IT-, enginering-, interim- bouw en real estate wereld.
Meer informatie op www.vil.be

© VIL
VIL – Koninklijkelaan 76, B-2600 Berchem
03/229.05.00 – info@vil.be – www.vil.be