– INTRODUCTIE VAN SEMI-AUTONOME VAART TUSSEN ZEEBRUGGE EN ANTWERPEN –

16/02/2021
Deze week vaarde het eerste semi-autonome schip – DESEO – voor het eerst op het traject tussen de haven van Zeebrugge en de haven van Antwerpen. Dit project kan de scheepvaart op de Vlaamse binnenwateren compleet veranderen.

DESEO – foto © Patrick Hermans – Deseo

SEAFAR

Op 15 februari zijn de eerste vaarten gestart met een op afstand bestuurd schip tussen de haven van Zeebrugge en de haven van Antwerpen. Het geautomatiseerde schip Deseo vervoert containers tussen Zeebrugge en Antwerpen, ondersteund door Seafar controlecentrum aan de wal. Het doel is om te evolueren naar navigatie met een beperkte bemanning. Varen met een gereduceerde bemanning, gecombineerd met ondersteuning van een SCC (Shore Control Center) is de eerste stap naar autonome vaart.

De Blauwe Cluster, het Agentschap Innoveren & Ondernemen, departement MOW en het agentschap voor Maritieme dienstverlening en Kust ondersteunen dit project. Vlaanderen heeft de ambitie uitgesproken om pionier te zijn in innovaties op de waterweg. Dit project sluit perfect aan bij de toekomstvisie van deze regio.

State of the art technologie

Seafar ontwikkelde de technologie om schepen te automatiseren en vanuit een gecentraliseerd controlecentrum aan te sturen. De operatoren in het controlecentrum hebben een reeks van hoogtechnologische systemen op basis van artificiële intelligentie, sensorfusie en objectdetectie ter beschikking om een veilige navigatie te garanderen.

Seafar maakt geautomatiseerde en autonome vaart mogelijk door de operaties van het schip vanuit een Shore Control Center op te volgen en waar nodig door menselijke tussenkomst in te grijpen. Het resultaat is een graad van veiligheid minstens evenwaardig aan conventionele vaart.

Louis-Robert Cool, CEO van Seafar vult aan: “Seafar is een Europese pionier in de ontwikkeling en operationele integratie van state-of-the-art technologieën voor semi-autonome vaart. Als innovatieve speler in de binnen- en scheepvaartsector wil Seafar een accelerator zijn naar efficiënt en duurzaam varen.”

Filmpje van Seafar over de semiautonome vaart.

Klik op de afbeelding om de testvaart te bekijken

CITYMESH

Communicatie: betrouwbaar en stabiel

Citymesh zorgt voor een betrouwbare en stabiele communicatieverbinding tussen het schip en het Shore Control Center, met behulp van een hybride wifi-netwerk, privé LTE/5G en een openbaar 4G-netwerk. Zo blijft het semi-autonome schip overal op het water geconnecteerd.

Op deze manier kan dit project aantonen dat een schip, ondersteund door een controlecentrum aan de wal, kan navigeren met een beperkte bemanning. Varen met een gereduceerde bemanning met ondersteuning van een SCC (Shore Control Center) is de eerste stap naar autonome vaart.

Mitch De Geest, CEO van Citymesh, legt uit: “Als B2B-operator voorzien we in connectiviteit op basis van verschillende technologieën. De stabiele, missiekritische verbinding gebeurt hoofdzakelijk via onze private 4G- en 5G- netwerken, met de publieke netwerken als redundantie. Zo blijft het semi-autonome schip overal op het water geconnecteerd.”

En wat met autonome vaart?

Vlaanderen heeft de ambitie uitgesproken om pionier te zijn in innovaties op de Vlaamse waterweg. Dit project past perfect in dat kader. SSN (Shore Supported Navigation) maakt misschien wel de baan vrij voor compleet autonome vaart. Het goederenvervoer via de binnenwateren kampt namelijk met een aantal uitdagingen. Zo is er sprake van een toenemende congestie op de Vlaamse binnenwateren. Daarnaast is er een groeiend bemanningsprobleem: het is steeds moeilijker om gemotiveerd personeel te vinden voor routinevaart. Autonome vaart biedt nieuwe perspectieven voor de toekomst.

DESEO

Wennick is het bedrijf dat de exploitatie van het schip Deseo op zich neemt voor wat betreft bemanning en innovatieve projecten aan boord van het schip. In dit kader heeft zaakvoeder Patrick Hermans van Wennick BV en eigenaar Deseo twee zaken gecombineerd.

Allereerst, door een voorsprong te nemen in het implementeren van deze innovatie met impact op de bemanningsstructuur en regelgeving, daar het vinden van competente collega’s in de sector steeds grotere uitdaging wordt.

Ten tweede, door de samenwerking in dit proefproject, zijn jarenlange ervaring in de binnenvaart te koppelen aan nieuwe innovaties om dit project naar een positief resultaat te leiden voor de sector.

MDK – AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST

Seafar, Citymesh en het schip Deseo zetten de eerste stappen om een geautomatiseerd binnenschip in te zetten tussen de havens van Zeebrugge en Antwerpen. Ook MDK ondersteunt dit project. Vlaanderen heeft de ambitie uitgesproken om pionier te zijn in innovaties op de waterweg. Dit project sluit perfect aan bij de toekomstvisie van de regio.

Vergunning verleend: veiligheid voorop

In samenwerking met Departement MOW, de Vlaamse Waterweg, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het loket Smart Shipping van RWS heeft de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit een vergunning verleend om de technologie en processen te testen.

“Om de veiligheid voor alle vaarweggebruikers te garanderen, zijn de voorwaarden voor zo’n testvaart uitgewerkt,“ zegt Rebecca Andries van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit. “Zo vaart een ervaren bemanning mee die de controle meteen kan overnemen als dat nodig is. De Westerschelde is één van de drukst bevaren rivieren ter wereld, de veiligheid primeert.”

Impact

De samenwerking heeft als doel om de mogelijkheden rond geautomatiseerd varen te valideren, alsook de overheden te betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe navigatie methoden.

Het geautomatiseerd varen biedt een oplossing aan het groeiende bemanningsprobleem, en biedt de mogelijkheid om de competitiviteit van het watergebonden transport te vergroten. Eveneens is het project een voorbereiding op de ontwikkeling van een nieuwe generatie, geautomatiseerde en groene schepen.

Lydia Peeters – foto © Georges Janssens

Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Innovaties met betrekking tot automatisering in de binnenvaart helpen de sector vooruit en we willen hier met Vlaanderen een voortrekkersrol in opnemen. Het project geautomatiseerd varen biedt namelijk een antwoord op de mobiliteitsuitdagingen van de toekomst. Het sterkt onze maatschappij om op zo’n een vooruitstrevende manier te digitaliseren en te innoveren.“

DESEO – Foto © Seafar

Bronnen: Seafar – Citymesh – Deseo – MDK