– 21 JAN 2021 – 14U00 –

VIL ontwerpt IT-systemen voor snellere en efficiëntere grenscontroles.

Het VIL-project Digital Gateway2Governement heeft samen met 18 bedrijven en de betrokken overheidsdiensten systemen ontworpen voor gedigitaliseerde communicatie tussen de bedrijven en de overheidsdiensten die betrokken zijn bij de grenscontroles. Om deze systemen samen verder uit te bouwen is een duidelijk engagement tussen deze partijen broodnodig.

Ondanks verschillende investeringen in digitale toepassingen de afgelopen jaren, is er nog veel ruimte voor verbetering in de manier waarop grenscontroles worden georganiseerd. De huidige processen werken vaak vertragend, kostenverhogend en hebben een hoge foutenmarge. Ook de communicatie verloopt ongestructureerd en weinig efficiënt.

Papierwerk vervangen door IT

Om hier verandering in te brengen, bracht VIL een enthousiaste groep van bedrijven en overheidsdiensten samen. Binnen het project werden vier use-cases uitgewerkt: een Digitaal Noodproceduresysteem, een Verification Management Systeem, een toepassing voor het afschrijven van vergunningen voor strategische goederen en een geautomatiseerde voedselveiligheidrapportering. Een van de belangrijkste voor alle partijen is het Digitale Noodproceduresysteem. Dit IT-systeem laat bedrijven toe om hun activiteiten quasi ongehinderd verder te zetten tijdens noodprocedures van de douanesystemen. Dit vormt een enorme verbetering ten opzichte van de huidige situatie, waarin er wordt teruggegrepen naar papieren procedures met alle kosten en tijdsverlies van dien.

Engagement voor nieuwe samenwerkingsvormen noodzakelijk

De verdere uitrol van dit project vereist het engagement van meerdere partijen. Is het engagement van de Port Community organisaties er om dit samen prioritair op te nemen? Zijn voldoende eindgebruikers bereid om hun engagement als toekomstige klant vooraf te bevestigen en zo enig comfort te bieden aan toekomstige aanbieders? En zijn de overheidsdiensten geëngageerd om deze nieuwe vorm van samenwerking met de sector in hun operaties toe te passen en zelfs te prioriteren in het belang van onze economie en van hun eigen werking? Als het antwoord op deze drie vragen positief is, kunnen er tegen eind 2021 vier oplossingen gerealiseerd of goed op weg naar realisatie zijn.

Voor het Antwerps havenbedrijf stopt het alvast niet hier. “Voor Port of Antwerp en NxtPort is het VIL-project ‘Digital Gateway2Government’ succesvol door de enthousiaste samenwerking met een progressieve community. Samen met de diverse stakeholders zijn belangrijke voorstellen uitgewerkt om de producerende en exporterende bedrijven en hun dienstverleners te faciliteren. Wij kijken uit naar een verdere samenwerking om deze oplossingen na de analysefase ook daadwerkelijk en zo spoedig mogelijk te implementeren, samen met de diverse zee- en luchthaven communities”, aldus Kristin Van Kesteren-Stefan (Port of Antwerp).

Projectdeelnemers:

Atlas Copco Airpower, Aviapartner Belgium, BASF Antwerpen, Brussels Airlines, Brussels Airport, Crossroad Communications, Evonik Antwerpen, Hapag-Lloyd, Intris, Liege Airport, Ostend-Bruges Airport, Port of Zeebrugge, NDN – Neutraal Douaneagentschap Nelen, North Sea Port, NxtPort, Port of Antwerp, Swissport Cargo Services Belgium, WFS Belgium, Belgische Douane & Accijnzen (AAD&A), Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), dienst Controle Strategische Goederen (Departement Buitenlandse Zaken) en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

                

Dit project wordt gesteund door VLAIO, het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

====================================================================

VIL is het innovatieplatform voor de logistieke sector en sinds 1 januari 2017 erkend als Speerpuntcluster Logistiek. VIL helpt Vlaamse bedrijven om innovatieve logistieke projecten te realiseren en zo hun competitiviteit te verhogen en ontvangt hiervoor subsidies van de Vlaamse overheid. Als ledenorganisatie brengt VIL bedrijven en organisaties uit diverse sectoren bij elkaar, zowel verladers als logistieke dienstverleners maar ook kennisinstellingen, overheidsinstanties en bedrijven vanuit de IT-, engineering-, interim-, bouw en real estate wereld.
Meer informatie over VIL: www.vil.be

Over de samenwerking met VLAIO
Meer starters, meer blijvers, meer groeiers: daar gaan we voor! Agentschap Innoveren & Ondernemen en de clusters willen samenwerking tussen ondernemingen, kennisinstellingen en overheden faciliteren. Agentschap Innoveren & Ondernemen bundelt samen met haar clusterpartners de krachten en middelen. VIL is de speerpuntcluster voor logistiek.