– Tentoonstelling: Veerpont en Scheepswerf Cyriel De Smet
– van 31 augustus tot en met 7 oktober 2021
– op dinsdag, woensdag en donderdag van 9 tot 12 en van 13 tot 16 uur
– in de gebouwen van CEPA, Brouwersvliet 33, 2000 Antwerpen
– GRATIS – bereikbaar op wandelafstand vanuit het centrum of met openbaar vervoer en parkings in de nabijheid –
vlnr Danny Deckers (voorzitter ESPA journalisten), Erwin Joos (conservator Van Mieghem Museum), Frits De Waele (auteur van het boek ‘Veerpont en Scheepswerf Cyriel De Smet’), Justin Gleissner (journalist Schuttevaer), Ludo De Nijs (ondervoorzitter Watererfgoed Vlaanderen)

HAVENARBEID

CEPA is de Centrale der Werkgevers aan de Haven van Antwerpen.  Deze patronale organisatie – opgericht in 1929 –  vertegenwoordigt handel, scheepvaart en goederenbehandelaars in de haven met als doel de organisatie van de havenarbeid in Antwerpen.

Zowat bijna 100 jaar geleden slaagde men erin om het beroep van havenarbeider te erkennen.   De havenarbeiders worden steeds bij wisselende werkgevers tewerkgesteld wat met zich meebrengt dat de uitbetaling van de lonen voorheen telkens bij die wergevers moest worden opgehaald.  Het loonuitbetalingssysteem, dat meestal gebeurde in herbergen, gaf dikwijls aanleiding tot (familiale) problemen.  Door dit systeem te centraliseren kregen de havenarbeiders de garantie van een beter uitbetalingssysteem dat later ook werd aangevuld met dienstverleningen.

Frits De Waele (auteur boek ‘Veerpont en Scheepswerf Cyriel De Smet’) en Paul Valkeniers (gedelegeerd bestuurder CEPA)

WATERERFGOED VLAANDEREN

Wie het verleden verwaarloost, hypothekeert onze toekomst.  Dit is de lijfspreuk waarmee Watererfgoed Vlaanderen nu naar buiten treedt.

Vlaanderen bouwde in het verleden een solide scheepvaartraditie op met unieke scheepstypes, aanverwante installaties zoals werven, vuurtorens, bemalingsystemen, dijken, dokken en sluizen. Dit laten teloorgaan kan niet.  Vele vrijwilligers zetten zich nu dagelijks in om dit patrimoniuem in stand te houden, te restaureren en te bewaren.  En het is de taak van Watererfgoed Vlaanderen om die gemeenschappelijke belangen te verdedigen.

CYRIEL DE SMET

In de LEIE streek was Cyriel De Smet destijds de laatste veerman tussen GOTTEM EN MACHELEN en tegelijk ook scheepsbouwer. We gaan hier terug naar de periode tussen de twee wereldoorlogen (1918 – 1940).

In een 272 bladzijden dik boek  – Veerpont en Scheepswerf Cyriel De Smet – wordt uitvoerig aandacht besteed aan het leven van toen en aan de verschillende bootbouwprojecten die op de werf werden gerealiseerd.

Dirk Peeters (trotse eigenaar van de Old Gaffer ANEMONE)

Momenteel bestaat nog het bijna 100-jarige prachtige zeiljacht ANEMONE dat op de werf werd gebouwd. Het is een Old Gaffer van 26 voet en met een trotse schipper Dirk Peeters vaart het schip nog rond in het Schelde-estuarium. Dit schip werd gebouwd naar een ontwerp van Leopold Standaert en is een kajuitversie en uitvergroting van de Olympische 12-voets Scheldejol.

TENTOONSTELLING en BOEK

De gratis toegankelijke tentoonstelling in de gebouwen van CEPA in Antwerpen geeft aan de hand van verklarende borden met mooie foto’s een mooi beeld van wat de werf heeft betekend voor de Leiestreek. Een doorlopende videoprojectie omkadert nog beter het geheel.

Het boek ‘Veerpont en Scheepswerf Cyriel De Smet’ is een hardcover met nooit eerder gepubliceerde foto’s uit het fotoalbum van Cyriel De Smet.  De ondertitel van het boek ‘Bouw van de gaffelsoep ANEMONE’ verwijst naar een uitvoerige beschrijving van dit gaffelgetuigde zeilschip dat momenteel nog steeds een varend erfgoed is.

Het boek is te koop voor de prijs van EUR 35,00 op de tentoonstelling of door contact te nemen met de medeauteur Frits De Waele (e-mailadres frits.dewaele@watererfgoed.be).

STEUN DIT PROJECT

Een fiscaal aftrekbare bijdrage leveren kan via de Herita projectrekening.

foto’s © Georges Janssens