– 07/08/2021 – tekst Danny Deckers – foto’s © Georges Janssens –

Op bezoek bij Willy Versluys en de slipway in Oostende

Aan de Buskruitstraat in Oostende zie je twee “slipways” uit 1931. Deze zijn van Amerikaanse oorsprong: “Crandall Dry Dock Engineers Inc., Cambridge Massachusetts, U.S.A.”.

Slipways werden gebruikt voor het droogzetten van vaartuigen. Het systeem werd voor het eerst gerealiseerd in 1854 en later steeds verbeterd, maar de idee bleef ongewijzigd.

Na schade in de Tweede Wereldoorlog werden er grondige herstellingswerken uitgevoerd. De sleden van de slipway bleven in dienst tot begin jaren 1970.

In 1971-1972 was er nog een grondige renovatie. De installatie werd voortaan vooral door vissersvaartuigen gebruikt.Tot in 1997 gebeurden er jaarlijks nog een 180-tal droogzettingen. Door de verkleining van de vissersvloot verminderde ook het aantal droogzettingen op de slipways.

De grote slipway heeft een draagvermogen van 1000 T en de kleine een draagvermogen van 500 T. Er zijn twee machinegebouwtjes ontworpen in interbellumstijl.

De slipways worden nu al een aantal jaren niet meer gebruikt. De grote slipway werd bij het droogzetten van een schip zwaar beschadigd en nooit meer hersteld.
De kleine slipway kan gerestaureerd worden en terug in gebruik genomen worden. Dit kan zowel commerciële schepen als vaartuigen van het varend erfgoed de kans bieden om op een eenvoudige manier drooggezet te worden voor onderhoud en/of nazicht en keuringen.

 

Foto’s uit 2012 bij het droogzetten van de vissersboot O33 MARBI waarbij de slibway onherstelbaar beschadigd werd.

WORD OOK LID van Watererfgoed Vlaanderen

 

NVDR – In gesprek met Willy Versluys – Oostende

Sedert dit ongeval met de O.33  Marbi, veroorzaakt door een verkeerde handeling, en bijna 10 jaar geleden (mei 2012), heeft men jammer genoeg niets meer ondernomen  aan dit beschermd monument.
Van de twee slipways (1000 ton en 500 ton) is alleen de helft van de grote slipway beschadigd door het ongeval: een verzekeringskwestie!
Deze slipway bestaat immers  uit 2 gedeelten die los van elkaar staan.

In een meest logische aanpak, kan men dus het beschadigde gedeelte verwijderen en het goede gedeelte (in betere conditie dan de kleine slipway) snel operationeel maken.
Uiteraard  had men destijds in 2012 de kleine slipway niet moeten stilleggen, want die werkte nog zeer goed!
Er was/is wel wat onderhoudswerk aan nodig.

In principe zouden we de beide slipway’s  op korte termijn weer operationeel kunnen maken!
Ing. Willy Versluys heeft hiervoor een dossier klaar om het aan de diverse betrokken overheden voor te leggen!