– donderdag 6 juli 2021 – Droogdokkensite Antwerpen – tekst Paul Mallentjer – foto boven © Georges Janssens –

Rond 10u. draai ik de Droogdokkensite binnen. Het waait stevig, maar het regent niet. Het lichtschip nr 3 WEST-HINDER bevindt zich
nog in het droogdok. De vuurtoren neigt wat naar stuurboord. Door de sluisdeur hoor je het water gecontroleerd naar binnenlopen. De WEST-HINDER III drijft reeds, het water moet nog vijf trapjes stijgen om gelijk te staan met het water uit het Kattendijkdok. Er staan een tiental auto’s geparkeerd langsheen het droogdok, tientallen personen volgen de situatie op de voet. Op het schip bemerk ik Patrick en Dirk die aanwijzingen geven aan een tiental MPM vrijwilligers die bijna allemaal geposteerd werden in de nabijheid van trossen.

Nog drie trapjes te gaan – foto © MPM fotograaf Paul Van Krunkelsven

De dokmeester is er gerust in, de vrijwilligersploeg van de M477-Oudenaarde staan samen met enkele ‘WEST-HINDER’ vrijwilligers klaar om vanaf de wal actie te ondernemen indien nodig. Aan de bakboordzijde van het lichtschip staat een duikersploeg gereed in rubberpak, klaar om tussen te komen indien nodig.

Dokmeester Stadshaven – foto © Georges Janssens

Voor de jongeren die op kamp zijn bij Stormkop is het een gedroomd spektakel. De twaalfjarigen zien vermoedelijk voor de eerste maal hoe een schip uit een droogdok gesleept wordt. Het water blijft stijgen, na 3 trapjes en het is zover. De wind wakkert aan,
de WEST-HINDER neigt nog meer naar stuurboord. Alle steunbalken zijn weggenomen of drijven in het water. Met lange trossen wordt het schip min of meer op positie gehouden.

Stormkop = atelier voor jonge avonturiers – foto © Georges Janssens

De aanwezigen praten fluisterend met mekaar, de spanning is te snijden. Gaat het schip nog veder naar stuurboord hellen, zal de wind krachtiger worden en naar 4 bft gaan ? De wind staat niet perfect op de kont maar staat wel achterlijk.

Plotseling zien we een stadssleepboot het Kattendijkdok binnenvaren. Hij komt recht naar het droogdok en meert af langs de kade van het
Kattedijkdok. Het havenpersoneel drinkt hun laatste beker koffie en zetten zich klaar om de sluisdeur manueel open te draaien. Het water bereikt nu het gewenste peil. De ploegchef geeft zijn instructies, over de boeg van het schip zien we de hoofden verschijnen van Dirk en Patrick, op hun gezicht staat een zenuwachtig lachje, gaat dat hier lukken ? Het dokpersoneel verwijdert de plantengroei rond het draaipunt, steken duwbalken in het systeem en beginnen met man en macht te duwen en te draaien. Zal de sluisdeur wel bewegen? Heeft er zich geen drempel van slijk opgestapeld tegen de deuren?

foto © MPM fotograaf Paul Van Krunkelsven

De sluisdeur aan de overkant gaat open, de andere deur volgt. Vanop de sleepboot wordt de situatie met argusogen gevolgd, we horen de
krakende radioboodschappen uit de marifoons. De sluisdeuren staan open, de WEST-HINDER komt terug wat recht en drijft richting van de geopende sluisdeuren. Ook de sleepboot komt nu richting sluisdeuren, er wordt een kleine tros aan boord van de WEST-HINDER geworpen.

Met de kleine tros wordt een grotere tros aan boord getrokken en vastgelegd. De trossen van de WEST-HINDER op de wal zijn nu gedeeltelijk losgemaakt en volgen gewillig het schip dat nu door de sluisdeur glijdt. De sleepboot trekt het lichtschip het Kattedijkdok in en tracht het schip vervolgens tegen de kade te duwen. Bij dit maneuver helt de WEST-HINDER vervaarlijk over en raakt even de kaaimuur. De MPM vrijwilligers steken balken tussen schip en kade en verhinderen zo dat er schade ontstaat aan de pas geschilderde romp.

dokmeester geeft instructies – foto © MPM fotograaf Paul Van Krunkelsven

De operatie is gelukt, de duikers pakken terug in, het havenpersoneel verlaat de site, de spanning valt plotseling weg, iedereen is voldaan dat de WEST-HINDER het droogdok heeft kunnen verlaten zonder accidenten. Onze schipper, projectleider en MPM- vrijwilligers hebben dat prima gedaan!

De sleepboot duwt de WEST-HINDER tegen de kade – foto © MPM fotograaf Paul Van Krunkelsven

https://mpmstichting.be/projecten/westhinder

—————————–

De West-Hinder III kreeg onlangs nog het statuut van beschermd erfgoed: https://2021.servimed.be/?p=961