– 03/05/2021 – Beveren/Haven van Antwerpen AET terminal – foto’s © Georges Janssens

 – MOBIEL WATERSTOFSTATION VOOR VRACHTWAGENS –

De onderzoeksresultaten van het VIL-project ‘Hydrolog’, meegefinancierd door VLAIO, zijn veelbelovend. Brandstofcellen op waterstof blijken uiterst geschikt voor het aandrijven van elektrische terminaltrekkers, heftrucks en ander transportmaterieel. Een mobiel waterstoftankstation kan drempelverlagend werken voor de implementatie ervan.

VIL organiseert op Antwerp Euroterminal (AET) een demonstratie van zo’n mobiel tankstation, waarbij een terminaltrekker volgetankt wordt met waterstof en zware containers op de terminal verplaatst. De demonstratie gebeurt door minister Crevits.

Projectdeelnemers: Aertssen, Air Liquide, Antwerp Euroterminal (AET), Brussels Airport, Delhaize, DEME, Ecosource, Engie Electrabel, Fluxys, Inovyn, Kalmar, Motrac, MPET, POM Limburg, PSA Antwerp, Rentaloc, STILL en Toyota Material Handling.
Projectpartner: WaterstofNet.
Klik op de logo’s hierna om naar de websites van de deelnemers en partner te gaan.

 

                                                            

Primeur voor Vlaanderen: bevoorrading
elektrische terminaltrekker met waterstof
uit mobiel tankstation

Waterstoftanken gedemonstreerd door Hilde Crevits – Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw

Vlaanderen heeft de ambitie om Europese koploper te worden in de waterstoftechnologie. Een belangrijk aspect hierbij is de verdere implementatie en uitrol van een doordachte waterstof(tank)structuur. Het VIL-project Hydrolog toont aan hoe het overschakelen naar waterstof voor elektrisch zwaar transportmateriaal in de logistieke sector een haalbare kaart wordt.

In de zoektocht naar een duurzame energiebron voor transport wordt het gebruik van waterstof als alternatief voor fossiele brandstoffen, steeds vaker naar voren geschoven. Als speerpuntcluster logistiek voert VIL samen met 18 bedrijven het innovatieve project ‘Hydrolog’ uit rond het gebruik van waterstof voor interne logistieke transportmiddelen.

Waterstofcel van Zepp Solutions in elektrische trekker Terberg

Waterstof als energiedrager voor zwaar intern transport

De onderzoeksresultaten in het VIL-project Hydrolog zijn veelbelovend en worden concreet getest in het havengebied bij AET en PSA voor de handling van containers.

De keuze voor waterstof voor intern transportmateriaal zoals vorkliften, straddle carriers, kranen, e.d. stuit nu immers nog vaak op het probleem dat enerzijds de individuele investeringskost voor een waterstoftankstation te hoog is en anderzijds er transportmaterieel
moet bestaan dat toelaat waterstof te tanken in combinatie met de batterij.

Waterstof heeft als voordeel dat het een grotere range heeft en het tanken sneller gaat dan het opladen van de batterij. Dit betekent dus een tijds- en kostbesparing.

Haalbare infrastructuur voor waterstoftanken

Het VIL-project Hydrolog zet in op een mobiel waterstoftankstation om zo de hoge investeringskosten voor een pijpleidingensysteem of vast station te vermijden. Het bijkomend voordeel van een mobiel waterstoftankstation is dat meerdere bedrijven er samen in kunnen
investeren, waardoor de kosten voor de infrastructuur om waterstof te tanken acceptabel worden.

Het mobiele waterstof tankstation naast de nieuwe generatie elektrische terminaltrekker Terberg met waterstofcel van Zepp Solutions

Primeur voor Vlaanderen

Het pilootproject toont aan dat er oplossingen op waterstof beschikbaar zijn voor een doorgedreven inzet in een veeleisende havenomgeving. Een primeur, niet alleen voor Vlaanderen, maar zelfs in Europa.

“Met Hydrolog willen we niet alleen een oplossing vinden voor de infrastructuur voor waterstoftanken, maar eveneens aantonen dat er steeds meer – ook grote – logistieke interne transportmiddelen klaar worden gestoomd voor het gebruik van waterstof. Op die manier vermijden we de ‘kip of ei’-situatie en vullen beschikbare toestellen en haalbarewaterstoftankinfrastructuur elkaar perfect aan”, aldus Filip Van Hulle, projectleider VIL.

Minister Crevits (Midden) en Filip Van Hulle (rechts) bij het mobiele waterstoftankstation

“Dit project toont aan dat overstappen op waterstof als energiedrager ook in de logistieke sector realiteit kan worden. Het zal ons helpen om de uitstoot van zwaar transport te verduurzamen ” aldus minister Hilde Crevits. “Ik ben verheugd dat VIL en de bedrijven de opportuniteiten benutten en bijdragen om van Vlaanderen de Europese koploper te maken in het domein van waterstof.”

Minister Hilde Crevits en een fiere VIL-voorzitter Danny Van Himste en rechts half verscholen Adwin Martens, managing director Waterstofnet

VIL
VIL is het innovatieplatform voor de logistieke sector en sinds 2017 erkend als Speerpuntcluster Logistiek. VIL helpt Vlaamse bedrijven om innovatieve logistieke projecten te realiseren en zo hun competitiviteit te verhogen en ontvangt hiervoor subsidies van de Vlaamse overheid. Als ledenorganisatie brengt VIL bedrijven en organisaties uit diverse sectoren bij elkaar, zowel verladers als logistieke dienstverleners maar ook kennisinstellingen, overheidsinstanties en bedrijven vanuit de IT-, engineering-, interim-, bouw en real estate wereld.
Meer informatie over VIL: www.vil.be

 

Dit project wordt mee ondersteund door het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

 

Yves De Larivière, CEO AET en Luc Van Opstal, Site Manager INOVYN onderlijnden het belang van waterstof als energiebron

Videoclip op Kanaal Z