– VIL Lerend Netwerk – 5 sessies –

De trend naar automatisering en robotisering in magazijnen is ingezet!

Om competitief te blijven is het belangrijk dat uw bedrijf tijdig de omslag maakt. Uiteraard blijft de grote uitdaging om door de bomen het bos te blijven zien: welke concepten, technologieën en systemen zijn beschikbaar voor uw magazijn van de toekomst?

In het Lerend Netwerk Automatisering en Robotisering komt een vaste, beperkte groep van gelijkgestemde bedrijven gedurende een semester vijf keer samen.

Ga de uitdaging aan en laat de kruisbestuiving tussen bedrijven u inspireren om concrete oplossingen te vinden voor een flexibel en toekomstbestendig magazijn.

Programma: Dit Lerend Netwerk bestaat uit vijf namiddagsessies.
Alle namiddagsessies vinden plaats van 14 uur tot 17 uur in Etion Wilrijk (Sneeuwbeslaan 20, 2610 Antwerpen). Meer details volgen later.

31/03/2021 Innoveren kan u leren
05/05/2021 Op naar een geautomatiseerd en gerobotiseerd magazijn!
26/05/2021 Slimme wearables (smart glasses, VR-brillen,…)  maken opmars in  de logistiek
23/06/2021 Waar staan welke goederen? Ontdek de wereld van RFID en RTLS
08/09/2021 Lessons learned 

Wat centraal staat tijdens een Lerend Netwerk:

  • Delen van ervaringen
  • Interactief uitwerken van oplossingen voor specifieke problemen
  • Tools om innovatie praktisch en resultaatgericht aan te pakken
  • Netwerken met de deelnemende partners

Kostprijs
710 euro, excl. BTW, voor het hele traject.
Inbegrepen in de prijs:

  • Deelname aan de vijf sessies
  • Gast- en VIL-sprekers met jarenlange ervaring en expertise
  • Gratis 1-op-1 nabespreking mogelijk
  • Gratis download van alle VIL-rapporten m.b.t. automatisering en robotisering.


VIL is het innovatieplatform voor de logistieke sector en sinds 1 januari 2017 erkend als Speerpuntcluster Logistiek. VIL helpt Vlaamse bedrijven om innovatieve logistieke projecten te realiseren en zo hun competitiviteit te verhogen en ontvangt hiervoor subsidies van de Vlaamse overheid. Als ledenorganisatie brengt VIL bedrijven en organisaties uit diverse sectoren bij elkaar, zowel verladers als logistieke dienstverleners maar ook kennisinstellingen, overheidsinstanties en bedrijven vanuit de IT-, engineering-, interim-, bouw en real estate wereld.
Meer informatie over VIL: www.vil.be

Over de samenwerking met VLAIO
Meer starters, meer blijvers, meer groeiers: daar gaan we voor! Agentschap Innoveren & Ondernemen en de clusters willen samenwerking tussen ondernemingen, kennisinstellingen en overheden faciliteren. Agentschap Innoveren & Ondernemen bundelt samen met haar clusterpartners de krachten en middelen. VIL is de speerpuntcluster voor logistiek.