– 20/7/2021 – foto © Georges Janssens

De transport- en logistieke sector mobiliseert om de slachtoffers van de overstromingen van 15 en 16 juli 2021 te helpen.

De uitzonderlijke overstromingen die ons land op 15 en 16 juli 2021 troffen, hebben tot ongeziene noodsituaties geleid. De vervoers- en logistieke sector steekt de hand uit om de hulpdiensten te ondersteunen.

De overstromingen van 15 en 16 juli 2021 waren onverwacht hevig. Duizenden gezinnen zijn alles kwijt en hebben hulp en bijstand nodig. Daarom worden er op het terrein steeds meer initiatieven genomen om de slachtoffers voedsel, kleding en eerste levensbehoeften te bezorgen. Ook de logistieke behoeften zijn enorm.

Onder impuls van Bernard Piette, gedelegeerd bestuurder van Logistics in Wallonia, bundelen VIL, LiW en de drie transportfederaties UPTR, TLV en Febetra hun krachten en lanceren een oproep aan hun leden. Het doel is transport- en logistieke bedrijven uit te nodigen hun transport- en/of logistieke capaciteit ter beschikking te stellen van de hulpdiensten en burgerinitiatieven zodat zij zo snel mogelijk hulp kunnen leveren. Vooral aan frigovervoer en opslag van levensmiddelen is er een grote nood.

Om hieraan tegemoet te komen wordt de Logimarket-website, die door VIL werd ontwikkeld, aangepast: https://www.logimarket.be.

Deze website, die eerder in het kader van de Covid-pandemie werd gelanceerd, maakt het mogelijk logistieke diensten te bekijken die bedrijven bereid zijn ter beschikking te stellen.

Elke onderneming die dit wenst, wordt verzocht een account aan te maken en vervolgens een aanbod te plaatsen met vermelding van:
• De aard van de verleende dienst (vervoer of opslag);
• De kenmerken van deze diensten (met name temperatuurcontrole);
• De actieradius van deze diensten (bv. 50 km rond Aalst);
• De duur gedurende welke deze diensten beschikbaar kunnen worden gesteld.

De transport- en logistieke sector hoopt op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan de collectieve inspanning om de slachtoffers, die zojuist alles hebben verloren, te hulp te komen.

Inondations des 15 et 16 juillet 2021 – Appel à la solidarité à l’attention des entreprises de transport et de logistique

Les inondations des 15 et 16 juillet 2021 ont été d’une ampleur inattendue. Des milliers de famille ont tout perdu et ont besoin d’aide et d’assistance.

Dans ce contexte, les initiatives se multiplient sur le terrain pour apporter aux sinistrés des vivres, des vêtements et des biens de première nécessité. Toutefois les besoins logistiques sont énormes.

Logistics in Wallonia, le VIL, l’UPTR, TLV et la Febetra lancent un appel à leurs membres qui acceptent de mettre à disposition des secours des capacités de transport et de logistique pour acheminer cette aide dans les meilleurs délais. Les besoins sont notamment très importants en matière de transport et d’entreposage de vivres, ce qui nécessite du transport ou du stockage à température dirigée.

Si vous avez des véhicules ou de l’espace de stockage disponibles, nous vous demandons de l’introduire dans la base de données Logimarket que vous trouverez ici : https://www.logimarket.be.

Il vous suffit de créer très simplement un compte et, ensuite, d’y introduire votre annonce en spécifiant :

  • Le type de prestation que vous mettez à disposition (transport ou stockage);
  • Les caractéristiques de ces prestations (température dirigée notamment);
  • Le rayon d’action de vos prestations (exemple : 50km autour de Alost);
  • La durée pendant laquelle vous acceptez de mettre ces prestations à disposition.

Nous vous remercions d’avance de votre participation à cette initiative.